Dalībnieki

Ziņas par nometnes dalībnieku

(dalībnieka Vārds Uzvārds)

(dalībnieka vecums) (dalībnieka personas kods)

(dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese)

(dalībnieka faktiskās dzīvesvietas adrese)

(dalībnieka mobilā tālruņa nr., ja ir)

(dalībnieka peldēt prasme) (dalībnieka iepriekšējā dalība nometnēs)

Vecāki

(mātes vai aizbildnes Vārds Uzvārds)

(mātes vai aizbildnes tālruņa nr., e-pasta adrese)

(tēva vai aizbildņa Vārds Uzvārds)

(tēva vai aizbildņa tālruņa nr., e-pasta adrese)

Cita uzticama persona ārkārtas nepieciešamības gadījumam

(Vārds Uzvārds un tālruņa nr.)

Informācija, kura Jūsuprāt būtu jāzina vadītājai un/vai nometnes darba organizatoram

 

 

 

 

 

 

Vai nometnes dalībnieks drīkst pats doties mājās?JĀ/NĒ (ja JĀ, tad cikos?)