Uzņemšanas kārtība

«TEMPLUM» – no latīņu valodas «templis».

Privātā vidusskola «TEMPLUM» tiek dibināta 1994.g.

Mācīšanas pamatprincips – individuālā pieeja, ņemot vērā audzēkņa personības īpašības.

Mācību procesā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas.

Klasē ir līdz 10. skolēniem.

Mācību process notiek divos posmos:

  1. no 9:00 līdz 13:00 (1.-12. klasēm)
  2. no 14:00 līfz 17:00 (7.-12. klasēm).

Apjomīgus mājas uzdevumus apmācībā nav pieņemts uzdot, tāpēc, tiek plānots produktīvi strādāt stundu laikā, kā arī ir paredzētas ikdienas pašsagatavošanās nodarbības.

  1. Posms (pamatnodarbību posms) ietver sevī visus obligātus mācību priekšmetus, katru dienu notiek latviešu valodas in angļu valodas stundas.
    Otrā svešvaloda – vācu valoda.
  2. Posms – 1.-4. klases skolēniem tiek paredzēta radošuma daļa: vizuālā māksla, ritmika, teātra mākslas pamati, psiholoģijas pamati, nodarbības komunikācijas klubā (latviski, angliski, vāciski).

Direktore: Aleksandra Siņenko

Papilda inform. t. 67619150, t. 25969930