Konsultāciju grafiks

Konsultācijas grafiks

 

Latviešu valoda

Otrdiena            14.40 – 15.20 8k.

Ceturdiena        14.40 – 15.20 1k.

Matemātika

Otrdiena         08.10 – 08.20 5k.

Krievu valoda  2k.

Trešdiena           14.00 – 14.40

Vēsture, ekonomika 1k.

Ceturdiena        14.00 – 14.40

Angļu valoda 4k.

Otrdiena           14.00 – 14.40

Trešdiena          13.15 – 13.556k.

Ķīmija, bioloģija 7k.

Trešdiena           14.00 – 14.40

Vācu valoda  1k.

Piektdiena        14.00 – 14.40