Interešu izglītības nodarbību grafiks

 

Diena Interešu izgl. pulciņa nosakums Laiks Vadītājs
pirmdiena Iedvesma 14.30.-16.30. A.Siņenko
triešdiena Iedvesma 14.30.-16.30. A.Siņenko