Interešu izglītības nodarbību grafiks

 

Diena Interešu izgl. pulciņa nosaukums Laiks Vadītājs
pirmdiena Iedvesma 14.30.-16.30. A.Siņenko
trešdiena Iedvesma 14.30.-16.30. A.Siņenko