Interešu izglītība

Šaha pulciņš
Mūzikas pulciņš
“Iedvesma”
Intelekta klubs
Gatavošanās olimpiādei
Laboratorijas darbi LU
Augstākās matemātīkas klubs
Mentālā matemātika un ātrrēķini galvā
Rubika kuba klubs
Ievads programmēšanā
Scroll to Top